Základní ustanovení

Podmínky poskytování našich služeb se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém. S veškerými osobními údaji bude naloženo dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem (osoba, která vystaví zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitelem (firma: Jindřich Švejda, Fr. Ondříčka 983/28, 370 11 České Budějovice IČ:76240835).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je prodej knih, CD a dalších předmětů dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele www.cocojambo.cz

Objednávky

Za objednávku je považována písemná žádost o koupi knih, CD a dalších předmětů, kterou zašle objednatel elektronicky zhotoviteli pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.cocojambo.cz. Objednávka zahrnuje fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Objednatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.cocojambo.cz.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky do 24 hodin po odeslání objednávkového formuláře je nutné uhradit částku 100 Kč za každý kus zboží, který si objednatel objednal.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní a vychází z cen jednotlivých položek na www.cocojambo.cz. Akceptované formy úhrady jsou převod na účet či platba hotově. 

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je povinen zhotovitel objednatele neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. Zhotovitel po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Doba splatnosti faktur je shodná s termínem uvedeným na fakturách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.